Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
horn

horn


horn

Horns are bony, permanent, hollow that grow in pairs on the head of some animals. Many animals have horns, including antelopes, bulls, sheep, and Triceratops.
horn

Horns are wind instruments. Your lips vibrate when you toot a horn.

[hɔ:n]
danh từ
sừng (trâu bò...); gạc hươu, nai...)
râu, anten (sâu bọ...), mào, lông (chim)
(nghĩa bóng) sừng (tượng trưng cho sự cắm sừng chồng)
chất sừng
comb made of horn
lược làm bằng sừng
đồ dùng bằng sừng
tù và
thiết bị phát ra âm thanh báo hiệu
a car horn
còi xe ô tô
to sound the horn to alert a cyclist
bấm còi để báo hiệu cho người đi xe đạp
he's got a voice like a fog-horn
nó có giọng nói ồm ồm như còi báo hiệu sương mù
(âm nhạc) kèn co
đe hai đầu nhọn
đầu nhọn trăng lưỡi liềm
mỏm (vịnh)
nhánh (sông)
cành (hoa...)
on the horns of a dilemma
tiến không được mà lùi chẳng xong, tiến thoái lưỡng nan
to draw in one's horns
co vòi lại, bớt vênh váo
horn of plenty
sừng dê kết hoa quả (tượng trưng cho sự phong phú)
to take the bull by the horns
xem bull
ngoại động từ
làm thành hình sừng, sửa thành hình sừng
nội động từ
(to horn in) dính vào, can thiệp vào, xía vào (một hoạt động hấp dẫn)


/hɔ:n/

danh từ
sừng (trâu bò...); gạc hươu, nai...)
râu, anten (sâu bọ...), mào, lông (chim)
(nghĩa bóng) sừng (tượng trưng cho sự cắm sừng chồng)
chất sừng
comb made of horn lược làm bằng sừng
đồ dùng bắng sừng
tù và
còi (ô tô...)
(âm nhạc) kèn co
đe hai đầu nhọn
đầu nhọn trăng lưỡi liềm
mỏm (vịnh)
nhánh (sông)
cành (hoa...) !between (on) the horns of a dilemma
(xem) delemma !to draw in one's horns
(xem) draw !horn of plenty
(xem) plenty !to take the bull by the horns
(xem) bull

ngoại động từ
làm thành hình sừng, sửa thành hình sừng
cắt ngắn sừng, bẻ gãy sừng (súc vật...)
húc bằng sừng
(từ cổ,nghĩa cổ) cắm sừng (chồng)

nội động từ
to horn in dính vào, can thiệp vào

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "horn"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.