Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
drinking-horn
drinking-horn
['driηkiηhɔ:n]
danh từ
sừng rót rượu


/'driɳkiɳhɔ:n/

danh từ
sừng để uống

Related search result for "drinking-horn"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.