Recent Searchs...
打量 colleague league áo choàng outside peanut bãi cỏ flat rose-coloured brood dành dành spicy read resettlement airway hunky-dory installation several unlikeness nặng đầu ngôi trời lamented nghĩ bụng tá điền nhoay nhoáy dynamometer nhu thuật visibleness bury nưng niu call on chụp đèn atom bomb 促进 uric running play bảo mẫu cáo trạng dynamo holloa character assassination gross profit margin tv set gà lôi entia cognizant rat-a-tat-tat lambdacism pongo run/sail before the wind thenceforward burgee undetermined carbocyclic assist 口袋 closed economy ungodliness hoen gỉ lift fossette
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.