Recent Searchs...
yield rối loạn tiêu hoá thi pháp take the long view of something sharp msasa clasp acidulous barbet clinician vải diềm bâu fains xuất chuồng blunderer technical caliper pseudococcidae big marigold straighten environs arteritis pinkeye dequeue nimble sequel gloominess musical composition fictionalization blowout decolonize astigmatism fuji flat electronics height sex organ máy xay sinh tố discuss intend thaw innovation spark plug bind beady acupuncture uncertainly holography lygaeidae dao lam smutch pharmacology unclean evacuation cơm hộp
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.