Recent Searchs...
linearize sable progressive vaccinia recreation facility throw hand clamp 散亂 irvingia gabonensis 客卿 热闹 biscuit phụ tử significant cast adventure upstairs hawaii volcanoes national park retain quantity center polyploïdisation trong khi bế triều along bài tập general stay 蚕食 péniche xao lãng cent install neglect fragmentise scandal hoummos cute quay sơn anatomist internet rest-cure decline 回来 cast/put a spell on somebody favourable tán tụng fold phenomenon thông cảm country dole y tế effort installed
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.