Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
heroin

heroin
['herouin]
danh từ
(dược học) thuốc gây mê làm từ moocphin, dùng trong ngành dược để gây ngủ hoặc giảm đau, hoặc do người nghiện ma túy dùng; hêrôin


/'herouin/

danh từ
(dược học) Heroin (thuốc làm dịu đau)

Related search result for "heroin"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.