Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
harem
harem
['hærəm]
danh từ
hậu cung


/'heərem/

danh từ
hậu cung

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "harem"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.