Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
herein
herein
[hiər'in]
phó từ
ở đây, ở điểm này, trong tài liệu này


/'hiər'in/

phó từ
ở đây, ở điểm này, trong tài liệu này

Related search result for "herein"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.