Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fog-horn
fog-horn
['fɔghɔ:n]
danh từ
(hàng hải) còi báo hiệu cho tàu đi trong sương mù


/'fɔghɔ:n/

danh từ
(hàng hải) còi báo hiệu cho tàu đi trong sương mù

Related search result for "fog-horn"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.