Recent Searchs...
advanced predaceous grasping spark acquisitive fruitlessness prehensile lid navel duck-out beer-garden 寶貴 umbilicus abdominal aorta omphalus marbly abdomen abdominal wall đứt ruột hypochondrium milk thistle bounder setose lacquer tree stomachal 詰朝 bellybutton glutinous marvelous faultiness pixel lasciviousness aortic hăm mynah otherworldly miraculous 侍婢 linh thiêng 大把 lubricity sloe-gin occult scree pruriency dạy đời musculus transversalis abdominis indigestibility siêu nhiên whippy huyền phù
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.