Recent Searchs...
thole nghẹt thở unkempt discoboli the primrose path sow loon life jacket menthol primrose yellow plug slide projector wall street make no apology for something vision data projector lương dân dick tracy ngó ngoáy regale nip something in the bud floriculture great burdock hook a ray of sunshine cabby cầm cập lounge self-acting chậm chạp cinder-path varmint keep/leave one's options open simultaneous flat flight strip torch-fishing 踌躇 cuối ngày profit rough impotent provoke ascendant buddy obliquity never charge enterprise potato blight solar system wind assailable laboratory moist sold adapt 猎手 tiểu ban powerful assign insipid
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.