Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bane
bane
[bein]
danh từ
nguyên nhân suy sụp
(thơ ca) sự suy sụp; tai ương
(chỉ dùng trong từ ghép) bả; thuốc độc
rat's bane
bả chuột


/bein/

danh từ
nguyên nhân suy sụp
(thơ ca) sự suy sụp; tai ương
(chỉ dùng trong từ ghép) bả; thuốc độc
rat's bane bả chuột

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "bane"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.