Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inurbane
inurbane
[,inə:'bein]
tính từ
không lịch sự, không tao nhã, không nhã nhặn, khiếm nhã


/,inə:'bein/

tính từ
không lịch sự, không tao nhã, không nhã nhặn, khiếm nhã


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.