Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
nemesis
nemesis
['nemisis]
danh từ
nữ thần báo ứng
sự báo ứng, sự báo oán


/'nemisis/

danh từ
nữ thần báo ứng
sự báo ứng, sự báo oán

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "nemesis"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.