Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
banefulness
banefulness
['beinfulnis]
danh từ
tính chất tai hại, tính chất xấu xa
tính chất độc hại, tính chất làm chết người


/'beinfulnis/

danh từ
tính chất tai hại, tính chất xấu
tính chất độc, tính chất độc hại, tính chất làm chết người


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.