Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
toll
toll
[toul]
danh từ
tiền trả cho việc sử dụng đường, cầu, cảng; lệ phí cầu, lệ phí đường, thuế qua đường, thuế qua cầu
sự mất mát, sự thiệt hại (do cái gì gây ra)
the death-toll in the earthquake, on the roads, after the massacre
số người chết trong vụ động đất, trên đường giao thông, sau vụ thảm sát
phần thóc công xay (phần thóc giữ lại để cho tiền công xay)
to take a heavy toll/take its toll (of something)
gây thiệt hại
the war took a heavy toll of human life
cuộc chiến tranh gây thiệt hại nặng nề về sinh mạng con người
every year at Christmas drunken driving takes its toll
Vào dịp lễ Nôen hàng năm, nạn lái xe trong tinh trạng say rượu gây ra nhiều thiệt hại
road toll
số người bị tai nạn xe cộ
động từ
thu thuế (cầu, đường, chợ...)
danh từ
sự rung chuông; tiếng chuông rung
động từ
(to toll for somebody / something) rung chuông (nhất là khi có người chết hoặc đám tang)
to toll the bell
rung chuông
to toll someone's death
rung chuông báo tử người nào
nội động từ
(nói về chuông) rung chậm và đều đặn(toán kinh tế) thuế cầu, thuế đường

/toul/

danh từ
thuế qua đường, thuế qua cầu; thuế đậu bến; thuế chỗ ngồi (ở chợ...)
phần thóc công xay (phần thóc giữ lại để cho tiền công xay) !to take toll of
(nghĩa bóng) lấy đi mất một phần lớn, tiêu diệt mất một phần lớn !roat toll
số người bị tai nạn xe cộ

nội động từ
thu thuế (cầu, đường, chợ...)
nộp thuế (cầu, đường, chợ...)

danh từ
sự rung chuông
tiếng chuông rung

ngoại động từ
rung, đánh, gõ (chuông...)
to toll the bell rung chuông
rung, điểm (chuông đồng hồ...)
the clock tolled midnight đồng hồ điểm 12 giờ đêm
rung chuông báo
to toll someone's death rung chuông báo tử người nào

nội động từ
rung, điểm (chuông đồng hồ...)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "toll"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.