Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tollbooth
tollbooth
['tɔlbu:θ]
Cách viết khác:
tolbooth
['tɔlbu:θ]
danh từ
(Ê-cốt) (từ cổ,nghĩa cổ) nhà tù, nhà giam


/'tɔlbu:θ/ (tolbooth) /'tɔlbu:θ/

danh từ
(Ê-cốt) (từ cổ,nghĩa cổ) nhà tù, nhà giam

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "tollbooth"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.