Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cáo chungverb
To toll the knell of

[cáo chung]
động từ
To toll the knell of, come to an end; close; announce its own end
chế độ phong kiến đã cáo chung
The knell of feudalism has been tolled
giờ cáo chung của chủ nghĩa thực dân đã điểm
the time to toll the knell of colonialism has comeGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.