Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
death-toll
death-toll
như death-roll


/'deθroul/ (death-toll) /'deθtoul/
toll) /'deθtoul/

danh từ
danh sách người bị giết; danh sách người chết

Related search result for "death-toll"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.