Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pipe/paip/

danh từ

ống dẫn (nước, dầu...)

(âm nhạc) ống sáo, ống tiêu; (số nhiều) kèn túi (của người chăn cừu Ê-cốt)

(giải phẫu) ống quần

điếu, tẩu (hút thuốc) ((cũng) tobacco pipe); (một) tẩu thuốc

    to smoke a pipe hút thuốc bằng tẩu; hút một tẩu thuốc

(ngành mỏ) mạch ống (quặng)

còi của thuyền trưởng; tiếng còi của thuyền trưởng

tiếng hát; tiếng chim hót

đường bẫy chim rừng

thùng (đơn vị đo lường rượu bằng 105 galông)

!to bit the pipe

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hút thuốc phiện

!King's (Queen) pipe

lò đốt thuốc lá buôn lậu (ở cảng Luân-đôn)

!put that in your pipe and smoke it

cố mà nhớ lấy cái điều đó; hây ngẫm nghĩ nhớ đời cái điều đó

!to put someone's pipe out

trội hơn ai, vượt ai, làm cho lu mờ ai

!to smoke the pipe of peace

sống hoà bình với nhau, thân thiện giao hảo với nhau

ngoại động từ

đặt ống dẫn (ở nơi nào); dẫn (nước, dầu...) bằng ống

thổi sáo, thổi tiêu (một bản nhạc)

thổi còi ra lệnh; thổi còi tập hợp (một bản nhạc)

thổi còi ra lệnh; thổi còi tập họp (thuỷ thủ...)

    to pipe all hands on deck thổi còi tập họp tất cả các thuỷ thủ lên boong

    to pipe the crew up to meal thổi còi tập họp tất cả các thuỷ thủ đi ăn cơm

hát lanh lảnh; hót lanh lảnh

viền nối (áo); trang trí đường cột thừng (trên mặt bánh)

trồng (cây cẩm chướng...) bằng cành giâm

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) nhìn, trông

nội động từ

thổi còi

thổi sáo, thổi tiêu

hát lanh lảnh; hót lanh lảnh

rít, thổi vi vu (gió)

!to pipe away

(hàng hải) thổi còi ra hiệu cho (tàu...) rời bến

!to pipe down

(hàng hải) thổi còi ra lệnh cho (thuỷ thủ...) nghỉ

(từ lóng) bớt làm om sòm, hạ giọng; bớt kiêu căng, bớt lên mặt ta đây

!to pipe up

bắt đầu diễn, bắt đầu hát

nói to lên (làm cho người ta để ý đến mình)

!to pipe one eye(s)

khóc


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "pipe"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.