Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
morose

morose
[mə'rous]
tính từ
buồn rầu, rầu rĩ, ủ ê; khinh khỉnh


/mə'rous/

tính từ
buồn rầu, rầu rĩ, ủ ê; khinh khỉnh

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "morose"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.