Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
moody
moody
['mu:di]
tính từ
buồn rầu, ủ rũ


/'mu:di/

tính từ
buồn rầu, ủ r

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "moody"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.