Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mirage

mirage
['mirɑ:ʒ]
danh từ
(vật lý) ảo ảnh
ảo tưởng; ảo vọng


/'mirɑ:ʤ/

danh từ
(vật lý) ảo tượng
ảo vọng

Related search result for "mirage"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.