Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
heroine

heroine
[,a:kine'fridiəm]
danh từ
tế bào bài tiết


/'herouin/

danh từ
nữ anh hùng
nhân vật nữ chính (trong các tác phẩm văn học)

Related search result for "heroine"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.