Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
terce


/tiəs/ (terce)

/tə:s/

danh từ

thế kiếm thứ ba (mũi kiếm ngang con mắt)

(đánh bài) bộ ba con liên tiếp

thùng (đựng rượu, khoảng 200 lít)

(âm nhạc) quãng ba; âm ba


Related search result for "terce"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.