Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
thrice
thrice
[θrais]
phó từ
ba lần
thrice as much
bằng ba chừng ấy


/θrais/

phó từ
(từ cổ,nghĩa cổ), (thơ ca) ba lần
thrice as much bằng ba chừng ấy

Related search result for "thrice"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.