Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
panne
panne
[pæn]
danh từ
vải pan (một loại vải mềm có tuyết dài)


/pæn/

danh từ
vải pan (một loại vải mềm có tuyết dài)

Related search result for "panne"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.