Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
paeon
paeon
['pi:ən]
danh từ
(thơ ca) thể thơ pêon (một âm tiết dài, ba âm tiết ngắn)


/'pi:ən/

danh từ
(thơ ca) thể thơ pêon (một âm tiết dài, ba âm tiết ngắn)

Related search result for "paeon"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.