Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pam
pam
[pæm]
danh từ
(đánh bài) quân J nhép


/pæm/

danh từ
(đánh bài) quân J nhép

Related search result for "pam"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.