Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pan

pan


pan

You can cook food in a pan.

[pæn - pɑ:n]
danh từ
lá trầu không (để ăn trầu)
miếng trầu
xoong, chảo; luợng đựng trong xoang, chảo
a frying-pan
chảo rán
a pan hot fat
một chảo mỡ nóng
đĩa cân
cái giần (để đãi vàng)
(kỹ thuật) nồi, bể (luyện kim...)
(địa lý,địa chất) đất trũng lòng chảo
(địa lý,địa chất) tầng đất cái (như) hard pan
ổ nạp thuốc súng (ở một số súng cổ)
sọ (như) brain pan
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đầu; mặt
hồ muối (như) salt-pan
a flash in the pan
như flash
danh từ (Pan)
(thần thoại,thần học) thần Pan (thần đồng quê Hy lạp)
ông Tạo
đạo nhiều thần
ngoại động từ
(+ off, out) đãi (vàng ở trong cát, bằng cái giần)
(thông tục) chỉ trích gay gắt, phê bình nghiêm khắc
(điện ảnh) phát thanh quay quét (quay sang phải sang trái theo một đối tượng, một cảnh vật); quay theo kiểu đó
the shot panned slowly across the room
phim quay từ từ lướt ngang cảnh gian phòng
nội động từ (+ out)
đãi được vàng, có vàng (cát...)
(nghĩa bóng) kết quả
how did it pan out?
việc ấy kết quả thế nào?
it panned out well
cái đó kết quả khá


/pæn - pɑ:n/
pɑ:n/

danh từ (Pan)
(thần thoại,thần học) thần đồng quê
ông Tạo
đạo nhiều thần

danh từ
lá trầu không (để ăn trầu)
miếng trầu
xoong, chảo
đĩa cân
cái giần (để đãi vàng)
(kỹ thuật) nồi, bể (luyện kim...)
(địa lý,địa chất) đất trũng lòng chảo
(địa lý,địa chất) tầng đất cái ((cũng) hard pan)
ổ nạp thuốc súng (ở một số súng cổ)
sọ ((cũng) brain pan)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đầu; mặt

ngoại động từ
( off, out) đãi (vàng ở trong cát, bằng cái giần)
(thông tục) chỉ trích gay gắt, phê bình nghiêm khắc

nội động từ ( out)
đâi được vàng, có vàng (cát...)
(nghĩa bóng) kết quả
how did it pan out? việc ấy kết quả thế nào?
it panned out well cái đó kết quả khá

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "pan"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.