Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
papain
papain
[pə'peiin]
danh từ
Papain


/pə'peiin/

danh từ
Papain

Related search result for "papain"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.