Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
triad


/'traiəd/

danh từ

bộ ba

(hoá học) nguyên tố hoá trị ba


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "triad"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.