Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
torrid
torrid
['tɔrid]
tính từ
nóng như thiêu như đốt (khí hậu nóng và khô, đất nước)
the torrid zone
vùng nhiệt đới
nồng nhiệt; gợi tình
torrid love-scenes
những cảnh tình yêu cuồng nhiệt


/'tɔrid/

tính từ
nóng như thiêu như đốt

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "torrid"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.