Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
neat/ni:t/

tính từ

sạch gọn, ngăn nắp

    a neat room một căn buồng sạch sẽ gọn gàng

    as neat as a new pin sạch gọn như li như lau

rõ ràng, rành mạch; ngắn gọn

    a neat handwriting chữ viết rõ ràng

    a neat answer một câu trả lời ngắn gọn rõ ràng

khéo, tinh xảo (đồ vật)

    a neat piece of handwork một đồ thủ công khéo

giản dị và trang nhã (quần áo)

    a neat dress bộ quần áo giản dị và trang nhã

nguyên chất, không pha (ượu)

    neat whisky rượu uytky không pha

danh từ, số nhiều không đổitrâu bò, thú nuôi


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "neat"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.