Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
dây mũi


[dây mũi]
Neat's lead (tied to the nose).Neat's lead (tied to the nose)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.