Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
morass
morass
[mə'ræs]
danh từ
đầm lầy, bãi lầy


/mə'ræs/

danh từ
đầm lầy, bãi lầy

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "morass"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.