Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
scarf/skɑ:f/

danh từ, số nhiều scarfs

/skɑ:f/, scarves

/skɑ:vs/

khăn quàng cổ, khăn choàng cổ

cái ca vát

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (quân sự) khăn quàng vai; khăn thắt lưng ((cũng) sash)

ngoại động từ

quàng khăn quàng cho (ai)

danh từ

đường ghép (đồ gỗ) ((cũng) scarf joint)

khắc, đường xoi

ngoại động từ

ghép (đồ gỗ)

mổ (cá voi) ra từng khúc


Related search result for "scarf"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.