Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
scarf-pin
scarf-pin
['skɑ:f'pin]
danh từ
kim cài khăn quàng


/'skɑ:fpin/

danh từ
kim cài khăn quàng

Related search result for "scarf-pin"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.