Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
scarab
scarab
['skærəb]
danh từ
(động vật học) con bọ hung
đồ trang sức hình bọ hung (cổ Ai-cập)


/'skærəb/

danh từ
(động vật học) con bọ hung
đồ trang sức hình bọ hung (cổ Ai-cập)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "scarab"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.