Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
posit


/'pɔzit/

ngoại động từ

thừa nhận, cho là đúng

đặt, đặt ở vị trí


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "posit"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.