Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
contraposition
contraposition
[,kɔntrəpə'zi∫n]
danh từ
sự trái ngược nhau, sự tương phản(logic học) lập trường mâu thuẫn

/,kɔntrəpə'ziʃn/

danh từ
sự trái ngược nhau, sự tương phản


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.