Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
posit
posit
['pɔzit]
ngoại động từ
ấn định, thừa nhận (cái gì), cho là đúng
đặt, đặt ở vị tríkhẳng định, đặt cơ sở

/'pɔzit/

ngoại động từ
thừa nhận, cho là đúng
đặt, đặt ở vị trí

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "posit"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.