Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
largo
largo
['lɑ:gou]
danh từ & phó từ
(âm nhạc) cực chậm


/'lɑ:gou/

tính từ & phó từ
(âm nhạc) cực chậm

Related search result for "largo"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.