Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
loris
loris


loris

Large-eyed primates from Southeast Asia.

['lɔ:ris]
danh từ
(động vật học) con culi (động vật gần với vượn cáo)


/'lɔ:ris/

danh từ
(động vật học) con culi (động vật gần với vượn cáo)

Related search result for "loris"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.