Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
largo


/'lɑ:gou/

tính từ & phó từ

(âm nhạc) cực chậm


Related search result for "largo"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.