Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
haven
haven
['heivn]
danh từ
bến tàu, cảng
(nghĩa bóng) nơi trú, nơi ẩn náu


/'heivn/

danh từ
bến tàu, cảng
(nghĩa bóng) nơi trú, nơi ẩn náu

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "haven"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.