Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
have-on
have-on
['hæv'ɔn]
danh từ
(thông tục) sự lừa gạt, sự lừa bịp


/'hæv'ɔn/

danh từ
(thông tục) sự lừa gạt, sự lừa bịp

Related search result for "have-on"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.