Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
frightful
frightful
['fraitful]
tính từ
ghê sợ, khủng khiếp, kinh khủng
a frightful death
một cái chết thảm
(thông tục) xấu kinh khủng, to kinh khủng


/'fraitful/

tính từ
ghê sợ, khủng khiếp, kinh khủng
(thông tục) xấu kinh khủng, to kinh khủng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "frightful"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.