Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
frightfuly


/'fraitfuli/

phó từ
ghê sợ, ghê khiếp, khủng khiếp
(thông tục) ghê gớm, vô cùng, hết sức, cực kỳ

Related search result for "frightfuly"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.