Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
beau


/bou/

(bất qui tắc) danh từ, số nhiều beaux

người đàn ông ăn diện

người hay tán gái; anh chàng nịnh đầm

người theo đuổi (một người con gái)


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "beau"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.