Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
beauty contest
beauty+contest
['bju:ti,kɔntest]
danh từ
cuộc thi sắc đẹp, cuộc thi hoa hậu


/'bju:ti'kɔntest/

danh từ
cuộc thi sắc đẹp

Related search result for "beauty contest"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.