Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
beautiful

beautiful
['bju:tiful]
tính từ
đẹp; hay
tốt, tốt đẹp


/'bju:təful/

tính từ
đẹp; hay
tốt, tốt đẹp

Related search result for "beautiful"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.