Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
beautifier
beautifier
['bju:tifaiə]
danh từ
người làm đẹp, người tô điểm(Tech) bộ viết rõ, bộ viết đúng

/'bju:tifaiə/

danh từ
người làm đẹp, người tô điểm


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.